Fundacja Dla Życia i Zdrowia


.

Fundacji Dla Życia i Zdrowia to nasze wspólne dzieło, którego główne działania dotyczą organizacji wszelkiego rodzaju aktywności dla dzieci i rodzin. Wspieramy także lokalny sport oraz edukujemy w zakresie profilaktyki prozdrowotnej jako sposobu na wartościowy wypoczynek, ciekawsze i zdrowsze życie.

 

Chcemy uczestniczyć w promowaniu zdrowego stylu życia poprzez pomoc finansową i materialną lokalnym klubom sportowym. Przyczyni się to do pośredniego wspierania młodych talentów sportowych oraz wzmocnienia rozbudowy infrastruktury sportowej w naszym mieście. Pomożemy młodym ludziom wykorzystywać drzemiący w nich potencjał oraz umożliwiać im rozwijanie swoich zdolności i pasji dlatego stworzyliśmy projekt pt. “Wspieramy Lokalny Sport.

Wszystkie nasze obecne projekty i działania można śledzić tutaj. Zapraszamy!

Chcesz dowiedzieć się więcej o Fundacji Dla Życia i Zdrowia?

Zadzwoń +48 518 566 709 lub